Oczyszczalnie ścieków

 

 

Wysokowydajnościowe systemy ultradźwiękowe PALMINCO mają szerokie zastosowanie zarówno w miejskich,

jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Skupiają się one przede wszystkim na oczyszczaniu osadów,

ale również na oczyszczaniu ścieków przez zwalczanie osadów oraz spieniania,

a także zapewniają skuteczną eliminację azotu przez dostarczanie nośników węgla.

 

 

 

Integracja technologii ultradźwiękowych w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków

 

Zastosowania w oczyszczaniu osadów

 

Konwencjonalna fermentacja osadów ściekowych jest ograniczona przez etap hydrolizy (techniczny limit fermentacyjny).

Proces oddziaływania na nadmiar osadu za pomocą ultradźwięków prowadzi do pokonania tej granicy.

Następuje intensyfikacja procesu rozkładu, a następnie ma miejsce dalszą degradacja.

W wyniku tego zmniejsza się ilość fermentowanego osadu resztkowego, podczas gdy produkcja biogazu wzrasta.

 

Zastosowania w oczyszczani ścieków

 

W celu eliminacji biologicznego azotu na etapie denitryfikacji musi zostać dostarczony węgiel.

Zwykle do tego celu należy zakupić metanol lub podobny rodzaj chemikaliów.

Z drugiej strony, ultradźwięki pomagają wykluczyć nadmierną produkcję biomasy bakteryjnej (nadmiar osadu),

dzięki czemu składniki komórkowe nośników węglowych są udostępniane i dostarczane podczas procesu denitryfikacji.

W tym samym czasie wzrasta rozkład azotu.

 

Zwalczanie osadów i piany

 

Tworzenie się osadów i piany ze względu na masowy rozwój mikroorganizmów nitkowatych

jest powszechnym problemem w oczyszczalniach ścieków.

Spienienie często występuje jako niezależne zjawisko w fermentatorze.

Stała sonikacja częściowego przepływu osadu recyrkulowanego przy pomocy ultradźwięków

wywiera ciągły wpływ na aktywną biomasę osadu czynnego.

W wyniku tego mikroorganizmy nitkowate są skutecznie eliminowane.

 

BIOSONATOR compact (oczyszczalnie ścieków)

 

BIOSONATOR compact to wysokowydajnościowy system ultradźwiękowy do oczyszczania osadów ściekowych.

Został opracowany jako system Plug & Play, aby stworzyć możliwość przetestowania

oczyszczalni ścieków jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie.

Mobilna instalacja kontenerowa

 

Korzystając z naszej mobilnej stacji kontenerowej,

istnieje możliwość kontrolowania obróbki ultradźwiękowej oraz fermentacji osadów i biomasy.

Efekty działania ultradźwięków można  łatwo sprawdzić na podstawie przedstawianych wyników.

Nasze referencje

 

Od lat nasze wydajne systemy ultradźwiękowe są stosowane lub testowane w oczyszczalniach ścieków

na całym świecie w celu monitorowania różnych zastosowań poszczególnych instalacji.