Mobilna instalacja kontenerowaKorzystając z naszej mobilnej stacji kontenerowej, obróbkę ultradźwiękową oraz rozkład osadów i biomasy

można monitorować w warunkach kontrolowanych, a efekty działania ultradźwięków można wykazać na podstawie odczytanych wyników.Stale zmieniające się warunki pracy utrudniają wiarygodną ocenę procesów obróbki.

Dotyczy to również procesu beztlenowej stabilizacji osadów w oczyszczalniach ścieków lub fermentacji w biogazowniach.

Mobilna instalacja kontenerowa oferuje możliwość precyzyjnego określenia wpływu obróbki ultradźwiękowej

na beztlenową degradację osadów oraz biomasy w warunkach kontrolowanych.


Zalety dezintegracji ultradźwiękowej można zatem wykazać w bezpośrednim porównaniu do konwencjonalnego procesu rozkładu.

Ponadto, w przypadku biogazowni można łatwo sprawdzić wpływ zmieniającego się składu substratu na produkcję biogazu.Wpływ ultradźwięków


Poprzez ultradźwięki rozdzielana jest ciężka do rozłożenia biomasa bakteryjna,

co prowadzi do lepszej dostępności podczas późniejszego procesu rozkładu.

Proces rozkładu zostaje zintensyfikowany.

W rezultacie wzrasta produkcja biogazu i zmniejsza się udział organiczny w przefermentowanym substracie.Sprzęt i konstrukcja techniczna


System, zainstalowany w 20-stopowym kontenerze, składa się z pięciu zbiorników komory fermentacyjnej,

w których znajdują się mieszadła, każdy o pojemności 200 litrów.

Temperatura jest regulowana w zakresie od 32 do 60°C.


Ilość gazu mierzona jest za pomocą pięciu oddzielnych gazomierzy.

W celu oczyszczenia osadu, nasz sprawdzony system ultradźwiękowy jest zainstalowany w kontenerze.

Wysokowydajnościowy system ultradźwiękowy można podłączyć przed dowolnym z ferentatorów (maksymalnie pięć).


Cały proces rozpoczyna się w zbiorniku pierwotnym i odbywa się w sposób półciągły.

Przy równoległym działaniu fermentorów można zmieniać różne parametry:

Strumień objętości, który ma być emitowany, czas przebywania w układzie hydraulicznym i stopień użycia energii ultradźwiękowej.System składa się z następujących elementów:


Kontenery 20-stopowe (6,1m x 2,4m x 2,6m)

5 komór fermentacyjnych (każda 200 l, każda komora przystosowana do mieszania osadów)

1 system ultradźwiękowy Ultrawaves (pobór mocy 5 kW)

1 pompa tłocząca (Q = 100 - 900 l/h)

1 zbiornik pierwotny

5 automatycznych, oddzielnych liczników gazuIntegracja mobilnego systemu kontenerowego


Aby zintegrować system kontenerowy, konieczne są tylko złącza doprowadzające i

odprowadzające osad oraz dla wody płuczącej.

Ponadto wymagane jest połączenie elektryczne 400 V i 32 A.


Instalacja odbywa się przy pomocy naszych techników serwisowych.

Nasza firma wspiera również właściciela w bezpiecznej obsłudze podczas testów.

Mobilny system kontenerowy jest udostępniany na zasadzie wynajmu.

Z reguły umożliwiamy trzyletni okres na testy pilotażowe w celu rozkładu osadów.Schemat przepływu mobilnej instalacji kontenerowej (na zdjęciu przykładowo dwa fermentory kontrolne)

Korzyści

 

Testy pilotażowe z naszym systemem kontenerów na oczyszczalniach ścieków lub biogazowniach dają wiarygodne wyniki

dotyczące działania ultradźwięków, w szczególności w odniesieniu do:

 

- większej produkcji biogazu

- zmniejszenia frakcji organicznej w przefermentowanym osadzie

- oszczędzenie substratu w biogazowniach

- zwiększenie zawartości metanu w biogazie

 

Przy pomocy powyższych badań stworzysz najlepszą możliwą podstawę do zastosowania naszego systemu ultradźwiękowego

o wysokiej wydajności w swoim zakładzie.