Badania laboratoryjne
Firma ULTRAWAVES założyła własne laboratorium w Hamburgu w celu spełnienia konkretnych wymagań naszych klientów.

Pozwala nam to na rzetelne przewidywanie wpływu naszych wysokowydajnościowych systemów ultradźwiękowych

na zawiesiny wodne (takie jak biomasa, szlam) lub inne możliwe zastosowania w przemyśle.
Nasze testy laboratoryjne


W tym celu konieczne jest poddanie procesowi sonifikacji odpowiednich próbek

w laboratorium za pomocą zmiennej wejściowej energii ultradźwiękowej w fazie przygotowawczej,

aby ustawić optymalne ustawienia sonografa dla planowanej operacji treningowej.

Nasze wysoce wydajnościowe systemy ultradźwiękowe działają z częstotliwością od 20 kHz lub 35 kHz,

ponieważ w tym zakresie częstotliwości pożądany efekt może być generowany najskuteczniej dzięki kawitacji.Ultradźwięki


W związku z tym następujące urządzenia ultrasonograficzne są stale dostępne w naszym laboratorium:


- Oscylator ultradźwiękowy o częstotliwości 20 kHz, moc 1 kW, gęstość mocy 25-50 W/cm2

- Oscylator ultradźwiękowy o częstotliwości 35 kHz, moc 0,8 kW, gęstość mocy 60-120 W/cm2


Powyższe struktury oscylujące odpowiadają tym, które są zainstalowane w standardowych urządzeniach ULTRAWAVES.

Specjalne zastosowania wymagają szerszego zakresu częstotliwości oraz przede wszystkim podstawowych badań.

W tym celu jesteśmy wyposażeni w szereg laboratoryjnych urządzeń ultradźwiękowych

o szerokim zakresie częstotliwości od 40 kHz do aż 3.200 kHz (ELAC Nautik).Lepkość


Sonikacja zawiesin dowolnego rodzaju prowadzi do zmniejszenia lepkości zawiesiny.

Często jest to bardzo pożądany efekt, ponieważ znacznie poprawia on mieszanie się substancji w fermentatorach lub w instalacjach biogazowych.

Używamy wiskozymetru rotacyjnego (firma Malvern Instruments), aby uzyskać ten jakże pożądany efekt.Rozkład cząstek


Sonikacja prowadzi do rozkładu cząstek lub płatków w zawiesinach.

Na życzenie analizujemy rozkład wielkości cząstek za pomocą analizatora cząstek Particle Analyzer CIS 100 (Firma Galai).Potencjał metanu


Narzędzie do analizy potencjału metanu AMPTS umożliwia automatyczne rejestrowanie i ocenę przepływów objętościowych biogazu,

które występują podczas beztlenowej degradacji różnych substratów.

Parametry urządzenia wykazują stopień wytwarzania się gazu (biogaz lub metan) oraz szybkość degradacji substratu.

Na tej podstawie otrzymujemy informacje o potencjale biogazowym substratów,

a tym samym względnie określamy wzrost wydajności biogazu poprzez obróbkę ultradźwiękową (AMPTS z Bioprocess Control).Suchy osad, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, stężenie azotu


Rutynowo określamy ważne właściwości chemiczne próbek zgodnie z normą DIN 38414:

Suchy osad i strata podczas prażenia. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CSB) oraz stężenie azotu są określane fotometrycznie.