Dezintegracja ultradźwiękowaDzięki wysokowydajnościowej technologii PALMINCO możliwy jest

rozkład biomasy przez proces kawitacji,
dzięki któremu uwolnione siły mogą zniszczyć każdą solidną powierzchnię.
Ultradźwięki są falą o częstotliwości wykraczającej poza fale słyszalne dla ludzkiego ucha,

tj. od 20 kHz aż po sferę megaherców.W środowisku wodnym fale ultradźwiękowe wywołują okresową kompresję (nacisk) oraz wydłużenie

(rozciągnięcie, podciśnienie) ośrodka, na który wywierany jest wpływ.
Ultradźwięk o wysokiej intensywności prowadzi do rozerwania wiązań w cząsteczkach wody w fazie podciśnienia,

w wyniku czego w cieczy powstają mikroskopijnych rozmiarów przestrzenie.


Pęcherzyki te wypełniają się parą wodną lub gazem.

Rosną w fazie napięcia, a następnie kurczą się w fazach ciśnieniowych aż do momentu, w którym implodują.
Zjawisko to określa się kawitacją, procesem w warunkach ekstremalnych (adiabatycznych).


W mikroskali powstaje ciśnienie osiągające 500 barów oraz temperaturę o wysokości nawet 5000 °C.

W zakresie częstotliwości od 20 do 100 kHz wytwarzane są szczególnie duże pęcherzyki kawitacyjne,

które podczas rozpadu wywoływane są przez ekstremalne mechaniczne siły ścinające.

Siły generowane przez ultradźwięki są w stanie zniszczyć każdą, nawet bardzo wytrzymałą powierzchnię. 

Wpływ na biomasę bakteryjną, algową oraz roślinną


Ultradźwięki o większej intensywności powodują rozkład biomasy.

Nasze nowo opracowane systemy ultradźwiękowe rozbijają przede wszystkim aglomeraty biomasy

w stosunkowo krótkim czasie oddziaływania.
Całkowita powierzchnia zawiesiny biomasy zostaje zwiększona.
Dalsze oddziaływanie ultradźwiękowe otwiera komórki biomasy, dzięki czemu zawarte w komórkach substancje wyciekają,

a następnie przenikają do roztworu.
W biomasie bakteryjnej dodatkowo zostają uwalniane enzymy.

Poddana promieniowaniu ultradźwiękowemu biomasa jest łatwiej dostępna jako podłoże dla aktywnych mikroorganizmów oraz

jest lepiej rozkładana w procesie biodegradacji.

 

Dezintegracja biomasy w oczyszczalniach ścieków

 

 

 

Dezintegracja biomasy w biogazowniach
Procesy biodegradacji są intensyfikowane, co oznacza, że zastosowanie ultradźwięków powoduje większą wydajność produktu końcowego oraz mniej odpadów.

W rezultacie, przykładowo, beztlenowa oczyszczalnia ścieków powoduje zwiększoną produkcję biogazu i mniej osadu resztkowego.